IBAN kalkulator

Hrvatski IBAN (međunarodi broja bankovnog računa (International Bank Account Number)) sastoji se od 21-nog alfanumeričkog znaka: HRNNAAAAAAABBBBBBBBBB gdje je HR oznaka za Republiku Hrvatsku, AAAAAAABBBBBBBBBB je broj žiro računa, a NN dvoznamenkasti kontrolni broj.

Kontrolni broj NN se računa tako da se 23 znamenkasti broj AAAAAAABBBBBBBBBB172700 modularno dijeli sa 97 a ostatak se oduzima od 98. Ukoliko je dobiveni broj manji od 10 dobivenom broju prethodi 0

za izračunavanje IBAN broja jednostavno u formu unesite broj žiroračuna (AAAAAAA-BBBBBBBBBB) i kliknite na pretvori u IBAN

-

 


VODEĆI BROJEVI NEKIH BANAKA:
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka 2402006
HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK Zagreb 2493003
HRVATSKA NARODNA BANKA 1001005
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb 2390001
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Zagreb 2500009
IMEX BANKA d.d. Split 2492008
JADRANSKA BANKA d.d. Šibenik 2411006
KARLOVAČKA BANKA d.d. Karlovac 2400008
KREDITNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb 2481000
NAVA BANKA d.d. Zagreb 2495009
OTP BANKA HRVATSKA d.d. Zadar 2407000
PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica 2386002
PRIMORSKA BANKA d.d. Rijeka 4132003
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb 2340009
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb 2484008
VENETO BANKA d.d.. Zagreb 2381009
ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb 2360000